Hành động có chủ đích để kiến tạo cuộc sống

Củng cố sự tin cậy
Tích hợp văn minh
Gia tăng thịnh vượng

Chuyển đổi số
Chuyển đổi tâm thức
Chuyển đổi vận mệnh

Vành đai kinh tế
Cộng đồng chung vận mệnh


Posted

in

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *